روی خط - اعتراضات سراسری معلولان

10 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا معلولان و کم توانان جسمی در ایران از حقوقی که این گروه در اغلب کشورها برخوردارند ، محروم اند؟ اگر از جامعه معلولان هستید از مشکلات خود بگویید.