روی خط - اطمینان به کیفیت و سلامت مواد غذایی

17 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا از کیفیت و سلامت مواد غذایی که در ایران خریداری می‌کنید دارید؟ به نظر شما نظارت درستی به سلامت مواد غذایی در ایران وجود دارد؟