روی خط - ارزش جان شهروندان در ایران

18 دی 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وقتی برای کشته شدن یک مقام حکومتی سه روز عزای عمومی اعلام میشود چرا این کار برای کشته شدن حدود ۲۲۰ شهروند ایرانی انجام نشد؟ آیا ارزش جان شهروندان در ایران با مقامات متفاوت است؟