روی خط - اقتصاد ایران در مسیر رشد و ثبات؟

03 مهر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

وضعیت اقتصادی ایران در دوران ریاست جمهوری روحانی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چه دورنمایی برای اقتصاد ایران متصور هستید؟