روی خط - انتصاب ابراهیم رئیسی به ریاست قوه قضائیه

17 اسفند 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

از خلخالی تا ابراهیم رئیسی، آیا امیدی به رعایت عدالت و حقوق بشر در قوه قضائیه وجود دارد؟ انتخاب فردی با سابقه نقض آشکار حقوق بشر به ریاست قوه قضائیه در آغاز دهه پنجم عمر جمهوری اسلامی چه پیامی دارد؟