روی خط - انتخابات و انتصابات در ایران و ناامیدی مردم

30 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شرکت در انتخابات به سبک حکومت جمهوری اسلامی تا چه اندازه در سرنوشت کشور و شما تعیین کننده است؟ آیا شما هم از بهبود اوضاع از طریق انتخابات ناامید و مردد شده اید؟