روی خط - اختلالات افسردگی و اضطراب در ایران

27 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا تاکنون تجربه افسردگی داشته اید؟ مهمترین عامل اضطراب آفرین در زندگی شما کدام است؟