روی خط - آخرین وضعیت سیل‌زدگان ایران

02 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر از سیل‌زدگان هستید از آخرین وضعیت و شرایط خود بگویید. کدام یک از نهادها و ارگان‌های مسئول واکنش مناسب‌تری به این بحران داشت؟ نهادهای حکومتی یا امدادگران مردمی؟