روی خط - اهمیت رسانه‌ها در اطلاع رسانی از سرکوب در ایران

15 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نقش و اهمیت رسانه‌ها در پوشش اخبار ایران به ویژه در زمان اعتراضات مردمی چیست؟