روی خط - افزایش تنش میان ایران و آمریکا

31 خرداد 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نظر شما در باره افزایش تنش میان ایران و آمریکا چیست؟ موضع شما در قبال رویارویی نظامی احتمالی چیست؟