روی خط - افزایش سرقت از منازل

13 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا به تازگی با موردی از سرقت در منازل مواجه شده‌اید؟ دلیل افزایش این سرقت‌ها را چه می‌دانید؟