روی خط - افزایش سه برابری قیمت بنزین در ایران

24 آبان 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا سهمیه بندی جدید بنزین و افزایش سه برابری قیمت بنزین آزاد تاثیری بر زندگی شما خواهد گذاشت؟ پیش بینی شما از قیمت کالاها در پی افزایش قیمت بنزین چیست؟