روی خط - افزایش رفتارهای نمایشی ثروتمندان ایرانی

02 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ریشه رفتارهای نمایشی در میان ثروتمندان ایرانی چیست؟ آیا شما در شهر محل زندگی تان تجربه ای از اینگونه رفتارهای نمایشی داشته اید؟