روی خط - افزایش قیمت مسکن و رکود بازار

06 اردیبهشت 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گرانی مسکن و رکود بازار چه تاثیری بر زندگی شما گذاشته است؟ مقصر اصلی کیست و چه کسی باید به این معضل رسیدگی کند؟