روی خط - افزایش حقوق ۲۱ درصدی؟

23 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

آیا افزایش حقوق ۲۱ درصدی محقق خواهد شد؟ این افزایش حقوق چه تاثیری بر زندگی شما خواهد گذاشت و آیا می‌تواند جوابگوی گرانی‌ها و تورم باشد؟