روی خط - افزایش آمار درگیری و نزاع

21 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا به تازگی شاهد نزاع یا کتک کاری در اماکن عمومی بوده‌اید؟ دلیل افزایش نزاع‌ها چیست؟