روی خط - افزایش ۴۵ درصدی هزینه خانوار

02 بهمن 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

هزینه‌ها و قدرت خرید شما نسبت به سال گذشته چه تغییری کرده است؟ فکر می‌کنید مهمترین عامل نزول روزافزون قدرت خرید ایرانیان چیست و چه کسی باید در این زمینه پاسخگو باشد؟