روی خط - ادامه قطع اینترنت در ایران

04 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

جمهوری اسلامی چرا از شفافیت و جریان آزاد اطلاع رسانی جلوگیری می‌کند؟ اهمیت اطلاع رسانی درباره اعتراضات مردمی در ایران چیست؟