روی خط - ادامه بحران موسسات مالی و اعتباری

22 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر از مالباختگان موسسات مالی و اعتباری هستید از آخرین وضعیت سپرده‌های خود بگویید. آیا دولت مجاز بوده از سرمایه عمومی برای پرداخت به طلبکاران موسسات استفاده کند؟ چرا صاحبان این موسسات در امانند؟