روی خط - ادامه اعتراضات کارگری

15 آذر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اگر کارگر هستید، از وضعیت معیشتی و پرداخت مطالبات خود بگویید. چه سرانجامی را برای اعتراضات کارگری متصور هستید؟ آیا اعتراضات ادامه‌دارتر و گسترده‌تر خواهد شد؟