روی خط - اعدام «سلطان قیر» پس از «سلطان سکه»

03 دی 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سلطان سکه و سلطان قیر تا چه اندازه در فساد گسترده اقتصادی ایران نقش داشتند؟ آیا اعدام‌های شتابزده می‌تواند مانع این فساد گسترده شود؟