روی خط - ادعاهای جمهوری اسلامی درباره کشتار مردم در اعتراضات آبان

26 آذر 1398
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

چرا جمهوری اسلامی اجازه اطلاع رسانی درباره اعتراضات مردمی آبان ماه را نمی‌دهد؟ آیا شما ادعای مقامات را مبنی بر این که جان باختگان توسط معترضان کشته شده اند باور می کنید؟