روی خط - ۴۰ سال پس از انقلاب ۵۷

22 بهمن 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دستاورد انقلاب برای شما و برای کشور چه بوده است؟ آیا شعارهای انقلاب محقق شد؟ از تأثیر انقلاب بر زندگی و سرنوشت خود بگویید.