روسيه تصميم گروه 7 را غير سازنده خواند

05 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روسیه تصمیم 7 کشور صنعتی جهان مبنی بر تعلیق آنکشور در گروه 8 را غیر سازنده خوانده است. تصمیم 7 کشور صنعتی جهان به علت اقدامات اخیر روسیه در رابطه با اوکراین و کریمه بود. روز سه شنبه آمریکا در بیانیه مشترک با اوکراین الحاق کریمه به روسیه را غیرقانونی خواند و عهد کرد آنرا برسمیت نشناسد. آمریکا و اوکراین گفته اند عملکرد روسیه اساسِ ساختار امنیت جهانی را تضعیف و صلح و امنیت اروپا را تهدید میکند. گزارش از گیتا آرین.