روسیه میزبان نمایندگان ویژه دولت افغانستان و طالبان بود

19 آبان 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روسیه روز جمعه میزبان نمایندگان ویژه دولت افغانستان و طالبان بود. مسکو می گوید ، افغانستان نباید صحنه رقابت های گروهی باشد و وظیفه همه کشورهای جهان ، کمک به دولت افغانستان برای ریشه کن کردن ترورویسم است.