روسیه: غرب در اوکراین به برادرکشی دامن می زند

07 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روسیه غرب را متهم به دامن زدن به برادرکشی در اوکراین میکند. از طرف دیگر، رئیس جمهوری منتخب اوکراین به روزنامهء آلمانی بیلد گفته است، دولت باید نسبت به تحولات شرق و اشغال کریمه توسط روسیه واکنش نشان دهد. در این بین، مسئولین منتخب اوکراین میخواهند زندگی به وضعیت عادی باز گردد. گزارش از گیتا آرین.