روش جدید تولید اعضای بدن انسان

20 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

دانشمندان بریتانیائی روش جدیدی برای تولید اعضای بدن انسان ابداع کرده اند. تا بحال، برخی از اعضای بدن تنها در آزمایشگاه قابل تولید بود. اما به گفته این دانشمندان، با بکارگیری این روش، این اندام هارا می توان در داخل بدن انسان تولید کرد و پرورش داد. گزارش از سارا فردا.