عروس خون بس اعدام شد!

02 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

يکی از پرونده های جنجالی در ايران با قصاص و اعدام صفيه غفوری بسته شد. صفيه غفوری که بود و چرا اعدام شد؟ محمد مصطفايی در گفتگويی با حميده آرميده، مجری برنامه خيابان زندگی از شبکه خبری صدای آمريکا، در باره اين پرونده توضيحاتی داد.