روند واردات به ایران متوقف شده است

08 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بانک مرکزی ایران به واردکنندگان ارز نمی دهد. اتاق بازرگانی ایران با اعلام این موضوع از توقف روند واردات خبر داد. هفته گذشته رئیس بانک مرکزی عدم ترخیص ارز را تکذیب کرده بود. گزارش از وفا آذربهاری.