روند صعودی تولید شغل در آمریکا

18 خرداد 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در ایالات متحده تنها در ماه مه ۲۱۷ هزار شغل به مشاغل موجود افزوده شد. این چهارمین ماه متوالی است که روند تولید شغل در آمریکا سیر صعودی دارد. در حالی که تعداد شغل هایی که در زمان رکود اقتصادی کشور از میان رفت به بازار کار بازگشته است ولی نرخ بیکاری تغییر نکرده و همچنان ۶ و سه دهم درصد باقی مانده این وضعیت نشان می دهد امریکاییان بیشری جویای کار هستند.