روحانی و روحانیت در ایران

04 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

برنامه افق درباره عدم رضایت مردم از وضع موجود، تفاوت بین روحانیت و روحانیت حاکم، شکست روحانیت در جامعه ایران، دلیل حمایت چهار روحانی (رفسنجانی، خاتمی، ناطق نوری، حسن خمینی) از روحانی، نیاز اسلام به اصلاح و مشکلات احمدی نژاد با روحانیون. با احمد منتظری، دکتر اکبر کرمی و محمد برقعی.