روحانی و رهبر

31 خرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

گفتگوی سیامک دهقانپور با مهمان های منتخب افق: عباس میلانی، استاد علوم سیاسی و مدیر برنامه مطالعات ایرانی دانشگاه استنفورد، محمد تقی کروبی، فرزند مهدی کروبی، استادیار حقوق در انگلستان، منصور فرهنگ، استاد روابط بین الملل در کالج بنینگتون