روحانی و نقض حقوق بشر

03 مهر 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

کارنامه دولت روحانی در حوزه حقوق بشر را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ مهمترین موارد و مصادیق نقض حقوق بشر در ایران را چه می‌دانید؟