روحانی و حل مشکل برنامه اتمی ايران

21 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن روحانی، رئيس جمهوری جديد ايران می گويد برای حل مشکل برنامه اتمی ايران با جامعه بين المللی تلاش خواهد کرد. گزارش از سياوش علیپور