روحانی و چالش های فرهنگی

04 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگوی سیامک دهقانپور با مهمان های منتخب افق: شكوه ميرزادگی، روزنامه نگار و کوشنده میراث فرهنگی؛ علی‌ شاکری، از بنیانگذاران کانون شهروندان در خدمت صلح دانشگاه کالیفرنیا-ارواین؛ محمد نوريزاد، روزنامه نگار و مستندساز