روحانی: هدف تغيير چهره ايران در اذهان جهان است

02 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن روحانی بدون اشاره به دوران زمامداری سلف خود پيش از سفر به نيويورک گفت هدف وی و هيات همراهش تغيير چهره کدر ايران در اذهان جهانيان است. گزارش از هوشمند ميرفخرايی.