روحانی: دولت من در زندگی خصوصی مردم دخالت نمی کند

12 تیر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

حسن روحانی، رییس جمهوری منتخب ایران در دیدار امروز با جمعی از روحانیون در تهران از آغاز بررسی گزینه های کابینه دولت آینده خود خبر داد. آقای روحانی گفته است از اینکه مردم به او به عنوان یک «طلبه» اعتماد کردند، افتخار می کند. رییس جمهوری منتخب ایران وعده تشکیل دولتی قوی را داد اما در عین حال گفت قوی بودن دولت به معنای محدود کردن زندگی مردم و مداخله در زندگی خصوصی آنها نیست. گزارش از آرش سیگارچی.