روايتی ديگر از دلايل بازگشت مهدی هاشمی به ايران

12 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بازگشت مهدی هاشمی فرزند رئيس مجمع تشخيص مسلحت نظام از لندن به تهران و زندانی شدن وی به خاطر پرونده قضايی که عليه وی تشکيل شده همچنان مورد بحث محافل مختلف است.