روايت غرب و روسيه از رويدادهای اوکراين

29 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

ادامه رو در رویی کشورهای غربی و روسيه بر سر بحران اوکراین، در سراسر جهان به دقت دنبال می شود. آمریکا و متحدانش تلاش می کنند دیگر کشورهای جهان را متقاعد سازند سیاست خود را در ارتباط با روسیه اصلاح کنند.