روابط واشنگتن و مسکو درسايه اعطای پناهندگی به اسنودن

22 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

روابط واشنگتن و مسکو پس از اعطای پناهندگی موقت روسیه به ادوارد اسنودن، افشاگر اطلاعات محرمانه سازمان امنیت ملی آمریکا، دچار تنش های بیشتری شده است. تنش هائی که می تواند بر همکاری این دو کشور در رویارویی جامعه بین المللی با برنامه اتمی ایران تاًثیر گزار باشد. گزارش از پریچهر فرزام.