روابط سری رئیس جمهوری فرانسه با یک هنرپیشه زن

21 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

فرانسوی ها ادعای یک مجله را که فرانسوا اولاند رئیس جمهوری کشورشان با یک هنرپیشه زن روابط سری دارد ، بی اهمیت می دانند. فرانسوا اولاند این مجله را تهدید به اقدام قانونی کرده است.