روابط سنای آمريکا با سازمان سيا

26 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

کشمکش اخیر مجلس سنای ایالات متحده و سازمان مرکزی اطلاعات کشور به مساله بغرنجی در واشنگتن بدل شده است ولی به نظر نمی رسد این اختلاف تاثیری بر عملیات اطلاعاتی ایالات متحده در خارج از کشور داشته باشد.