روابط مصر و آمريکا در سايه بازداشت رهبران اخوان المسلمين

30 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شکاف دولت موقت مصر و مخالفان طرفدار اخوان المسلمين بيشتر می شود. آمريکا کمک های نظامی به مصر را قطع کرد اما به دادن کمک های اقتصادی و نوع دوستانه ادامه می دهد. گيتا آرين.