روابط ايران و مصر پس از اجلاس غيرمتعهدها

20 شهریور 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

اميرطاهری نويسنده و كارشناس مسائل مصر و جهان عرب پيرامون چشم انداز روابط ايران و مصر پس از اجلاس غيرمتعهدها توضيحاتی داد.