روابط ایران و آمریکا: سنجش افکار عمومی

19 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگوی سیامک دهقانپور با مهمان های منتخب افق: حسین قاضیان، جامعه شناس و کارشناس نظرسنجی؛ منصور معدل، مهدی آقازمانی، جامعه شناس؛ ارتباط تلفنی با محمد نوریزاد، روزنامه نگار