روابط ايران و آمريکا در سخنان اوباما

02 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رئيس جمهوری اوباما در سخنرانی خود در شصت و هشتمين مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به تفصیل به سیاست های خود در خاور میانه و شمال آفریقا پرداخت. بخش عمده ای از این سخنان به ایران و روابط دو کشور در مسائل مختلف به ویژه برنامه اتمی ایران اختصاص داشت. گزارش از پریچهر فرزام.