روابط ایران و آمریکا: چالش های داخلی

19 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

گفتگوی سیامک دهقانپور با مهمان های منتخب افق: حسین علیزاده، دیپلمات ارشد پیشین ایران در دفتر حافظ منافع ايران در قاهره؛ ابوالفضل اسلامی، کادر پیشین بخش سازمان های بین الملل وزرات امور خارجه ایران؛ درویش رنجبر، کادر سابق بخش بین الملل وزارت امور خارجه ایران