تقدیر از کادر درمانی با ساخت آثار خمیری روی دیوارهای سن پترزبورگ

15 خرداد 1399