نمایشگاه ربات ها در مسکو

02 شهریور 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایشگاهی از ربات ها در مسکو بویژه توجه کودکان و نوجوانان را به خود جلب کرده است. در این نمایشگاه کودکان می توانند شاهد ساختن ربات ها باشند و حتی خود در ساخت آن شرکت کنند.