نگاهی به مراحل ساخت عروسک‌های ماتروشکا در روسیه

18 مرداد 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

عروسکهای ماتروشکا یکی از یادگاری ها و سوغاتی های نمادین روسیه است. بهترین نسخه های این عروسک های تو در تو، در این کشور با دست ساخته می شود که ساختن هر ست حداقل هفت روز طول می کشد.